آخرین خبر/ با بستن فرودگاه توسط معترضان، پکن نشانه های اولیه تروریسم را می بیند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید