جار/ * با قدرت در مقابل توطئه سعودی‌ها و اماراتی‌ها برای تجزیه یمن بایستید


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید