جار/ * جزئیات واگذاری زمین دولتی به مردم


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید