جار/ * حدود 20 سانتریفیوژ IR6 در سالن جدیدی مونتاژ شده است


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید