جار/ * تا زمانی که منافع مان تأمین شود در برجام می مانیم


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید