جار/ * ظهور اشباح اقتصادی نتیجه برخی تصمیمات ارزی است


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید