آخرین خبر/ تجاوز اسرائیل به عراق؛ چالش بازدارندگی. به تازگی حشد شعبی رویارویی را ترجیح داد. چهار پایگاه حشد در طول هفته های گذشته به صورت گذرا هدف قرار نگرفت بلکه این حوادث را باید در چارچوب نبرد در منطقه بین اردوگاه های واشنگتن و تهران و اشاره های تل آویو درباره آنکه از میدان عراق صرف نظر نخواهد کرد باید دید. اسرائیل، عراق را که در حال افزایش توان نظامی اش است را به عنوان تهدید می بیند و بیانیه دیروز حشد آغاز مرحله جدیدی از رویارویی خواهد بود


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید