آخرین خبر/ رییس جمهور بولتون را در میان اختلاف بر سر سیاست خارجی برکنار کرد


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید