جار/ * مسئولان یک صدا معتقدند که با آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید