جار/ * با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد نه دوجانبه نه چندجانبه


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید