جار/ * شرط رهبری برای شرکت آمریکا در مذاکرات با ایران


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید