جار/ * حذف صوری نفت از بودجه؟


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید