جار/ * تسویه حساب های سیاسی به بهانه روح الله زمما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید