جار/ * قطع بدون خطای یارانه ثروتمندان


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید