جار/ * آیا ایران در برابر زلزله مقاوم شده است؟


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید