جار/ * اعتراض؛ آری
تخریب؛ نه


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید