جار/ * رئیس جمهور خود را فدای مردم و مصالح کشور کرد


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید