جار/ * دولت کدام را انتخاب می‌کند؟ فشار بر محرومان یا مالیات از ثروتمندان


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید