جار/ * ریالی از پول نفت را در بودجه جاری، هزینه نمی کنیم


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید