آخرین خبر/ قلع و قمع شاهزادگان؛ تخت پادشاهی بدون رقیب. در اقدامی که در تاریخ آل سعود بی سابقه است، شاهزادگان بلندپایه به زندان افتادند که در راس شان احمد، برجسته ترین فرزند زنده عبدالعزیز موسس پادشاهی سعودی است. او به اتهام خیانت با تلاش برای کودتا به زندان افتاد.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید