آخرین خبر/ شبح گرسنگی در حال خیمه زدن است؛ آیا دولت برای کمک مالی دخالت می کند؟
نیویورک در مسیر ایتالیا: سیطره را از دست دادیم!
جهان پس از کرونا آزادی و عدم تعصب کمتر و فقر بیشتر


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید