آخرین خبر/ صفحه اول زوددویچه تسایتونگ

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید