آخرین خبر/ شی خواستار پاسخ هماهنگ به همه گیری شد

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید