آخرین خبر/ پزشکان و پرستاران در معرض این تهدید که بر سر ایمنی کنار بکشند

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید