آخرین خبر/ ایالت درباره رکود بزرگ هشدار داد

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید