آخرین خبر/ در میانه کمبود جوابگویی درباره قرنطینه، راب با اولین آزمایش روبرو است

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید