آخرین خبر/ یکی جو را بیدار کند

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید