جار/ * بانک ها جهش تولید را بی اثر می کنند؟

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید