جار/ * رسانه ها امید آفرینی کنند

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید