جار/ * یک جام بخرند و به آنها بدهند!

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید