جار/ * قلعه نویی: سپاهان با این بودجه به سختی می تواند رقابت کند!

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید