آخرین خبر/ اعتراضات در سراسر ایالات متحده گسترش یافت