آخرین خبر/ مینیاپولیس ترامپ را محاصره می کند
تا ساعات پایانی دیشب شهر مینیاپولیس همچنان شاهد تحولات سریع طی اعتراضات خشونت آمیز پس از قتل جرج فلوید جوان سیاه پوست به صورت خشن توسط پلیس های سفید پوست بود. پس از استقرار گارد ملی منع آمد و شد کامل اعلام و دیگر اقدامات برای کاهش اعتراضات بود.