آخرین خبر/ ترامپ تهدید کرد که با استفاده از ارتش اعتراضات را پایان دهد