آخرین خبر/ / بحران نهضت؛ مصر برابر راه حل پایانی
چند روز تا آغاز آب گیری آب در دریاچه سد نهضت مانده است. این همزمان شده با آغاز فصل سیلاب ها، اقدامی یکجانبه که مصر مطمئن است اجرا خواهد شد به ویژه که تعویق انتخابات اتیوپی در نتیجه کرونا باعث پیچیدگی های بیشتری شده است. امید آخر مصر پس از ناکامی در گرو گذاری بر آمریکایی ها، شورای امنیت است. آیا قطعنامه بین المللی به نفع قاهره صادر خواهد شد و آدیس آبابا به آن التزام خواهد داشت یا طبل های جنگ نواخته می شوند؟