آخرین خبر/ زنی که صورتش هدف گلوله پلاستیکی قرار گرفت دوشنبه در کنگره حاضر خواهد شد