آخرین خبر/ 1.5 میلیارد پوند کمک برای نجات تئاترها و گالری ها