آخرین خبر/ اتحادیه اروپا غول های تکنولوژی ایالات متحده را هدف گرفت