آخرین خبر/ ایران-اسرائیل؛ سوزاندن انگشت ها
هفته گذشته زنجیره انفجارهای معمایی ای برنامه هسته ای و موشکی ایران را هدف قرار داد و احتمال می رود این انفجارها عمدی بوده باشد. همچنین احتمال دارد برخی از انفجارها حادثه ای اتفاقی یا با خطای انسانی باشد. اما این قطعی است که نبردی در جریان است و برخی از اماکن هدف گرفته شده یا به برنامه هسته ای یا به برنامه موشکی ارتباط دارد، دو پروژه ای که بیم ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس را برانگیخته است.