جار/ * جمهوری اسلامی از حمایت مردم فلسطین دریغ نخواهد کرد