آخرین خبر/ مصونیت برابر کووید-19 می تواند طی چند ماه از بین برود