آخرین خبر/ در طالبان؛ اختلاف بر سر آینده افغانستان