جار/ * وزیر مسکن از مهار قیمت ها می گوید

مردم از سرکشی نرخ ها!همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید