جار/ * موانع تحقق تورم 22 درصدی
* بهینه سازی فعالیت های خیریه با سامانه ای یکپارچه و هوشمند

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید