جار/ * تایرهای وارداتی با ارز «نیمایی» همچنان «حواله ای» توزیع می شوند

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید