جار/ * ترابی: در جدول فاصله اجتماعی را رعایت کردیم

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید