جار/ * رئیس جمهوری: ایران هرگز منزوی نخواهد شد

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید