جار/ * مجلس گام اول را برداشت تصویب کلیات طرح مالیات از خانه‌های خالی


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید