آخرین خبر/ پژوهشی نرخ کشندگی کووید-19 را کشف کرد

بر اساس پژوهش ها، دانشمندان مدعی شده اند که ویروس از بین هر 1000 نفر مبتلا، جان حدود 5 تا 10 مبتلا را می گیرد.