باشگاه خبرنگاران/ رنگ‌های شیمیایی و فعل و انفعالات آن‌ها موضوع عکس‌برداری با میکروسکوپ یک طراح با ذوق شده است.
یک طراح با ذوق با استفاده از ترکیب رنگ‌ها و استفاده از میکروسکوپ تصاویری منحصر به فرد از تأثیر مواد شیمیایی بر روی اشیاء مختلف به دست آورده‌اند.
گفتنی است در هنگام برخورد انواع اشیاء شیمیایی بر روی هم به دلیل فعل و انفعالات شیمیایی رنگ‌هایی ایجاد می‌شود که بسیار زیبا و تماشایی است.
کارشناسان برای ثبت این تصاویر از تجهیزات عکاسی تخصصی و همین طور جلوه‌های بصری استثنایی استفاده کرده‌اند. برای ایجاد رنگ‌های زیبا کارشناسان در این طرح از اسیدهای سولفات مس و همین طور هیدروکسید سدیم استفاده کرده‌اند.